Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 175/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/02/2020  
  Trích yếu: V/v đổi tên Trung tâm Dạy nghề Lái xe 677 - Ninh Thuận thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe 677 - Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 175_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến