Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1446/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/10/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT16229-1665994902850-72278642.doc
DT16229-1665994902850-72278642_converted(18.10.2022_14h15p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn