Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2367/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/12/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành “Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT21307-1640074242355-04000643_lehuyen-21-12-2021_16h07p26.docx
DT21307-1640074242355-04000643_lehuyen-21-12-2021_16h07p26(21.12.2021_16h36p40)_signed.pdf
DE AN KEM THEO QD 2367(21.12.2021_16h40p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa