Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 244/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/03/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2729-1677553995495-33455611.doc
244 QDCT_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn