Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 55/HĐGSXS-TB   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số huyện Ninh Sơn.  
Tệp đính kèm:
TBUB55_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh