Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 73/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/01/2021  
  Trích yếu: V/v hội nghị tổng kết Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 73_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến