Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1311/KH-UBND   Ngày ky´: 31/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT4277-1648125931220-82308136_nguyendinhtuan-30-03-2022_10h13p22.doc
DT4277-1648125931220-82308136_nguyendinhtuan-30-03-2022_10h13p22_converted(31.03.2022_10h02p05)_signed.pdf
DT4277-1648125947542-57233403(31.03.2022_10h03p39)_signed.pdf
DT4277-1648125947596-10925659(31.03.2022_10h04p38)_signed.pdf
DT4277-1648125947567-93077169(31.03.2022_10h05p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh