Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2127/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/11/2021  
  Trích yếu: V/v Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18238-1636076111369-89377322.docx
DT18238-1636076111369-89377322_converted(07.11.2021_21h20p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh