Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1560/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v Về Ngày chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17605-1667894434295-70893817_nnminh-08-11-2022_16h59p08.docx
DT17605-1667894434295-70893817_nnminh-08-11-2022_16h59p08(09.11.2022_10h48p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương