Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 74/BC-UBND   Ngày ky´: 24/03/2020  
  Trích yếu: V.v Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 16/3 đến ngày 24/3/2020.  
Tệp đính kèm:
BCUB74_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc