Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2274/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu giải quyết đề xuất nghiên cứu, đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phước Hải.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2274_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam