Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 730/KH-UBND   Ngày ky´: 24/02/2022  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2550-1645607399487-88824325_nguyendinhtuan-23-02-2022_18h08p54.doc
DT2550-1645607399487-88824325_nguyendinhtuan-23-02-2022_18h08p54_converted(24.02.2022_10h34p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý