Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 72/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/01/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026.  
Tệp đính kèm:
DT111-1641282483004-98458141.doc
DT111-1641282483004-98458141(06.01.2022_16h30p15)_signed.pdf
275.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh