Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6494/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT19704-1637825755358-76515677_nguyendinhtuan-26-11-2021_22h56p54.doc
DT19704-1637825755358-76515677_nguyendinhtuan-26-11-2021_22h56p54_converted(27.11.2021_16h37p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc