Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 0/VPUB-LCT   Ngày ky´: 17/05/2023  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 20/2023 (Điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)  
Tệp đính kèm:
Lich tuan 20(dieu chinh lan 2).docx
Lich tuan 20dieu chinh lan 2_converted(17.05.2023_07h57p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình