Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 511/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/05/2022  
  Trích yếu: Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6412-1651324818756-53852637.doc
DT6412-1651324818756-53852637_converted(05.05.2022_07h41p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung