Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 486/GM-VPUB   Ngày ky´: 28/07/2022  
  Trích yếu: Lịch Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022  
Tệp đính kèm:
07a_Giaymoi_486_ngay_28072022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn