Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4159/KH-UBND   Ngày ky´: 22/09/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT14828-1663755871561-62950624.docx
DT14828-1663755871561-62950624_converted(22.09.2022_15h40p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh