Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3865/KH-UBND   Ngày ky´: 07/09/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình“Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2030”  
Tệp đính kèm:
DT13777-1662364419802-74844915.docx
DT13777-1662364419802-74844915_converted(07.09.2022_07h28p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý