Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5682/KH-UBND   Ngày ky´: 28/12/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20509-1672041001826-05939752.doc
DT20509-1672041001826-05939752(28.12.2022_15h15p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến