Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1644/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/10/2019  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh mục mua sắm bổ sung hóa chất y tế theo các hợp đồng đã ký trong năm 2019 của Bệnh viện đa khoa tỉnh.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1644_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc