Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3394/KH-UBND   Ngày ky´: 22/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh đợt 5.  
Tệp đính kèm:
KHUB 3394_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung