Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4/CT-UBND   Ngày ky´: 11/01/2022  
  Trích yếu: Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT563-1641890222391-51757328_nnminh-11-01-2022_16h27p17.doc
DT563-1641890222391-51757328_nnminh-11-01-2022_16h27p17_converted(11.01.2022_16h49p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh