Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 83/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/12/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20639-1672187781721-61549425.doc
DT20639-1672187781721-61549425_converted(28.12.2022_14h01p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc