Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6015/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/11/2021  
  Trích yếu: V/v Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo  
Tệp đính kèm:
DT18072-1635730883758-39359366.doc
DT18072-1635730883758-39359366_converted(03.11.2021_13h48p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung