Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 649/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/05/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Đức Hùng (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT7177-1683855492890-70781600_vominhtam-16-05-2023_21h42p28.docx
DT7177-1683855492890-70781600_vominhtam-16-05-2023_21h42p28_converted(17.05.2023_13h28p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh