Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1003/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/03/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT3387-1646884287272-48832894.pdf
DT3387-1646904827800-08569009.docx
DT3387-1646904827800-08569009(11.03.2022_21h23p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ