Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2541/KH-UBND   Ngày ky´: 12/06/2022  
  Trích yếu: V/v Khảo sát, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động 152-CTr/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước  
Tệp đính kèm:
DT8676-1654748064125-66629772.pdf
DT8676-1654748204328-73904968_nnminh-10-06-2022_17h17p41.doc
DT8676-1654748204328-73904968_nnminh-10-06-2022_17h17p41_converted(12.06.2022_22h44p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh