Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1095/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/03/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT3773-1647419280206-29692001_nguyendinhtuan-16-03-2022_22h22p04.doc
DT3773-1647419280206-29692001_nguyendinhtuan-16-03-2022_22h22p04(17.03.2022_14h07p19)_signed.pdf
73_TB-VPCP_15032022-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc