Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1708/KH-UBND   Ngày ky´: 30/04/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Lễ hội Ẩm thực tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT6541-1682641150172-61705974.docx
DT6541-1682641150172-61705974_converted(30.04.2023_10h27p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc