Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/2020/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/08/2020  
  Trích yếu: V.v Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 88/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDQP35_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào