Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2282/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/12/2021  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT20404-1638865016194-55259922_lehuyen-07-12-2021_19h55p47.doc
DT20404-1638865016194-55259922_lehuyen-07-12-2021_19h55p47(08.12.2021_09h49p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang