Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1514/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Hội trường Tỉnh ủy, tường rào khu Tỉnh ủy và Nhà công vụ Văn phòng Tỉnh ủy.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1514_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt