Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2506/KH-UBND   Ngày ky´: 09/06/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8507-1654655541990-67915975.doc
DT8507-1654655541990-67915975(09.06.2022_14h10p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến