Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3745/KH-UBND   Ngày ky´: 26/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT13301-1661420175278-22377284.docx
DT13301-1661420175278-22377284_converted(26.08.2022_16h12p23)_signed.pdf
DT13301-1661410175279-25978256.docx(26.08.2022_16h15p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào