Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 459/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/04/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5800-1650441312460-49011157.doc
DT5800-1650441312460-49011157(22.04.2022_07h32p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn