Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1017/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/07/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11857-1690426426557-56870824.doc
DT11857-1690426426557-56870824_converted(31.07.2023_21h56p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm