Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1310/KH-UBND   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 1).  
Tệp đính kèm:
DT5068-1680686432853-98556740.doc
DT5068-1680686432853-98556740(06.04.2023_13h38p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh