Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3402/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/08/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.  
Tệp đính kèm:
CVUB3402_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy