Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/01/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 07 giờ 00 ngày 31/12/2021  
Tệp đính kèm:
DT13-1641009597634-87464030.doc
DT13-1641009597634-87464030(04.01.2022_15h40p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc