Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 214/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/03/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT2870-1646123404212-49437585_vominhtam-01-03-2022_16h14p45.doc
DT2870-1646123404212-49437585_vominhtam-01-03-2022_16h14p45(02.03.2022_08h03p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn