Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1307/KH-BTC   Ngày ky´: 31/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức các hoạt động (bổ sung) kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)  
Tệp đính kèm:
DT4553-1648549786301-56167304.docx
DT4553-1648549786301-56167304(31.03.2022_07h07p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc