Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1485/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
Tệp đính kèm:
DT16610-1666602486908-51614993.docx
DT16610-1666602486908-51614993(27.10.2022_14h42p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc