Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2947/KH-UBND   Ngày ky´: 19/08/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức triển lãm những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm (2015-2020).  
Tệp đính kèm:
KHUB 2947_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc