Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1164/KH-UBND   Ngày ky´: 29/03/2023  
  Trích yếu: V/v Thu thập thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT4490-1679968928666-89927037.doc
DT4490-1679968928683-65503139.xls
DT4490-1679968928666-89927037(29.03.2023_09h49p45)_signed.pdf
BANG THUYET MINH KEM THEO(29.03.2023_13h59p45)_signed.pdf
BANG CHI TIET KEM THEO(29.03.2023_14h00p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến