Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6635/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/12/2021  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT20260-1638586723294-11519172.doc
DT20260-1638586723294-11519172_converted(06.12.2021_13h49p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc