Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 16/2020/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/06/2020  
  Trích yếu: V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 16.2020_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà