Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2454/UBND-TCD   Ngày ky´: 18/06/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 3843/TB-TCTTKĐA ngày 04/6/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
3843_1.pdf
DT9427-1686906795313-84688176.doc
DT9427-1686906795313-84688176_converted(18.06.2023_14h49p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung