Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2102/QĐ-UBND   Ngày ky´: 03/11/2021  
  Trích yếu: Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18148-1635813085429-17685816.doc
DT18148-1635813085429-17685816_converted(03.11.2021_10h12p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung