Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5227/KH-UBND   Ngày ky´: 30/11/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023  
Tệp đính kèm:
DT18738-1669559420195-38170411.doc
DT18738-1669559420195-38170411_converted(30.11.2022_09h47p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung